Anasayfaya Dönmek İçin tıklayınız..
Hakkımızda
Faaliyet Alanlarımız
Referanslarımız
Bayilikler
Mühendislik Bilgileri
İş Başvuru Formu
İletişim
Faydalı Linkler
İnovasyon
Anasayfa
 

Haberler
Test Haberi

Haber sayfasında bir hata oluştu.
Daha sonra tekrar deneyiniz.

Saat & Tarih

Hava Durumu
°
Gündoğumu :
Günbatımı :
Rüzgar : ° kmh.
Nem : %
Kaynak: Yahoo Weather

 

İNOVASYON NEDİR :

İnovasyon ; bilim ve teknoloji dünyasının son yıllarda en güncel
sözcüklerinden birisidir. Anlamını karşılayacak tam bir Türkçe sözcük olmadığı
için “yenilenme” olarak adlandırılan ancak bu durumda sadece eksik değil,
yanlış da anlaşılabilen bir terimdir.

Türkçe karşılığı olarak kullanılan “ yenilenme ” sözcüğü inovasyonun
ancak bir kısmını tanımlayabilmektedir. İnovasyon denilince, bilim- teknolojiyi
bir kullanırken, sonuçlarında ekonomi ve topluma yönelik yarar yaratması da
önemli özelliklerindendir. İnovasyon , " yeni ve değişik bir şey yapmak "
anlamındaki Latince "innovare" kökünden türetilmiştir. İnovasyon “ bilim ve
teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi ”
anlamına geliyor. Geniş anlamıyla ise , bilginin ekonomik ve toplumsal
faydaya dönüştürülmesi olarak tanımlanıyor. Bu nedenle de inovasyon teknik,
ekonomik ve sosyal süreçler bütünüdür.

İnovasyon kavram olarak, hem bir süreci hem de bir sonucu ifade eder.
AB ve OECD riteratüründe yenilikçilik, süreç olarak " bir fikri, pazarlanabilir
bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da dağıtım
yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmeyi " ifade
eder .
İnovasyon, hem yaratıcı fikirlerden ticari fayda yaratma süreci hem de
bu sürecin sonucunda ortaya çıkan yeni ürünler, hizmetler,veya iş modelleridir.
İnovasyon geleceği yaratmakla ve sürdürülebilir kârlı büyüme sağlamakla
ilgilidir. Günümüzde hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için
firmaların ürünlerini, hizmetlerini ve iş yapış yöntemlerini sürekli olarak
değiştirmeleri, farklılaştırmaları ve yenilemeleri gerekir. Bu değiştirme , farklı -
laştırma ve yenileme işleminin hepsi bir ‘ inovasyon’ dur.

Firmalar için inovasyon, verimliliği ve kârlılığı artırdığından, yeni pazara
girilmesini ve mevcut pazarın büyütülmesini sağladığından çok önemli bir
rekabet aracıdır. Verimli, kârlı ve rekabet gücü yüksek firmaların faaliyet
gösterdiği ekonomiler kalkınma küresel ölçekte rekabet avantajı sağlar
Dolayısıyla, ülkeler için inovasyon, istihdam artışını, sürdürülebilir büyümeyi,
toplumsal refahı ve yaşam kalitesini garantileyen en önemli faktörlerdendir.
İşletmeler sadece ürün ve hizmetlerini geliştirip farklılaştırarak inovasyon
yapmazlar. Bir işletmenin rekabet avantajı yakalayıp bunu koruyabilmesi için
çalışma ve iş yapış yöntemlerini geliştirmesi, farklılaştırması ve yenilenebilmesi
gerekir; buna organizasyonel inovasyon adını veriyoruz. Geniş bir kuram eylem
ve sonuç süreçlerini içine alan bu etkinlik her ülkenin kendi yerel ve ulusal özelik
Lerine göre farklı inovasyon kriterleri ve mekanizmaları oluşturmalıdır. Ülkeler
ulusal öncelliklerine göre kendi inovasyon stratejilerini çizmek zorundadırlar.
Üniversiteler, planlama, olanaklar, sanayi, teknoloji, endüstri ve piyasa gibi tüm
Elemanlar inovasyonun yap - boz parçalarıdır.

Bir şirketin inovasyon yeteneği sanılanın aksine bir parlak fikrin bir
dahinin aklına gelmesine bağlı olmak zorunda değildir.Şirketin sürdürülebilir
kârlılığının en önemli teminatı olan inovasyon, sistematik ve tekrarlanabilir
hale getirilebilir .Genelde inovasyon denince akla ürün ve hizmetler gelmekte
dir ;ancak süreçlerde, dağıtımda, markada, müşteri deneyiminde, iş modelinde
de inovasyon yapılabilir. İnovasyon mutlaka büyük paralar da gerektirmez.
Bugünün iş dünyasında inovasyon bir kerelik değil tekrarlanabilir,sistemleştiri
lebilir ve şirketlerin yapısına yerleştirilebilir bir süreçdir .Ürün kalitesini
yükseltebilme”, “ürüne ek ve ayırt edici özellikler kazandırabilme”, “üretimde
verimliliği artılabilme ” ve “ teknolojik otomasyon düzeylerine erişebilme ” bu
yetenek kategorilerini, tek bir kavramla ifade etmek mümkündür : İnovasyonda
yetkinlik kazanma ” .
Etkin olabilmesi için inovasyonun basit olması gerekir. Bir diğer önemli
konu ise inovasyonun belli bir alana odaklanmış olmasıdır. Diğer türlü karışık
lığa mahal verebilir.Etkin inovasyonlar basitten başlarlar.Sadece belirgin bir şey
yaparlar.
Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği ülkelerinde inovasyonu etkileyen
faktörleri irdelemek ve birliğin inovasyon kapasitesini artırmaya yönelik
öneriler geliştirmek amacıyla, 1995 sonunda yayımladığı politika dokümanında
da, inovasyonun yaşamsal önemi şu cümlelerle vurgulanıyordu : İnovasyon
bireysel ve toplumsal ihtiyaçların (sağlık, dinlenme, çalışma, ulaşım v.b.) daha
iyi bir düzeyde karşılanmasını sağlar. İnovasyon girişimcilik ruhu için de
esastır. Her yeni girişim ne de olsa belli bir yenilik getirmeye yönelik bir süreç
sonunda doğar. Bütün girişimlerin rekabet güçlerini sürdürebilmek için sürekli
yenilenmeye gereksinimleri vardır. Bu söylenenler ülkeler için de doğrudur .
Ekonomik büyümelerini, rekabet güçlerini ve istihdam olanaklarını sürdürebil-
mek için onlar da yeni fikirleri hızla teknik ve ticari başarıya dönüştürmek
zorundadırlar. İnovasyon ülkelerin kalkınmalarında en önemli yapı taşların
dandır.Bunun nedeni ise dünyada oluşan hızlı teknoloji sonucu globelleşme
beraberinde yoğun rekabet koşulları ve hızla değişen piyasa koşullarıdır.

İnovasyon girişimciliğin belli bir fonskiyonudur. İnovasyon, girişimcinin
yeni kaynaklar yaratarak refah yaratması veya mevcut kaynakların kullanım
potansiyelini artırarak refah yaratmasıdır. Burada önemli olan ister ticari kaygı
ile oluşsun ister sosyal amaçlı olsun, önemli olan ekonomik zenginliğe ve genel
refaha katkı sağlayıp sağlamadığıdır.

İnovasyon Sonuçları : Daha iyi ürün ve hizmet , artan müşteri talebi, yüksek
performans, finansal avantajlar,şirketlerin ekonomik değerinin artışı ekonomik
kalkınma - mutlu çalışanlar ,daha teknolojik ve sosyal içerikli olabilme, artan
karlılık, kaynakların rantabıl kullanımı, doğru işgücü istihdamı, uygun çalışma
koşulları, refah ve zenginlik, çevreci yaklaşım.


İnovasyonu gelişim süreçlerinde yoğun ve agresif olarak kullanan ülkeler
ve firmalar sanayi - endüstri iş kollarında çok büyük farklılık yaratarak çok
daha rekabetçi olabiliyor ve ayrıca hızla büyüyorlar.

İnovasyon sistemini çalıştırmak için gerekli koşullar:
Fikir, buluş veya icad, ,girişimcilik ruhu, alışılmış olanın dışında düşünme,
bilimsel tabanlı araştırma, disiplinli yapı v.s.

Kullanılan temel faktör : Kimsenin düşünmediğini düşünmek veya bir çok
kişinin düşünebildiği fakat nasıl yapıldığını sizin bulduğunuz bir şeyi tasarla
yıp üretmek ve sisteme entegre etmek .

İnovasyon Türleri :

Ürün inovasyonu : * Farklı ve yeni bir ürünün geliştirilmesi
* Var olan bir üründe değişiklik veya yenilik yapılması

Hizmet İnovasyon : * Yeni veya değiştirilmiş bir hizmet yaklaşımı
* Hizmetin sunum ve dağıtım sisteminde yapılacak farklılık
* Hizmetin sunulmasında yeni teknolojilerin kullanılması

Süreç İnovasyonu : Yeni bir üretim ve dağıtım yönteminin geliştirilmesi veya var
olan yöntemlerin iyileştirilip daha aktif hale getirilmesi

Pazarlama İnovasyonu : Yeni pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve
teknolojik iletişim kanallarını daha verimli kullanabilme .Ayrıca yeni ambalaj
boyutlama gibi yeniliklerin geliştirilip uygulanması

Organizasyon İnovasyonu : Yeni çalışma ve iş yapış yöntemlerinin firma
şartlarına uyarlanarak kullanılması

İnovasyonun kaynakları : Bilinçli, amaçlı bir araştırma faaliyeti ile inovasyon
fırsatlarının tespit edilmesi

 
 
 
  © 2024 GELİŞİM Isı İnşaat İmalat Mühendislik Tic. Ltd. Şti.0.262.3350902 Web Tasarım NEo TAsarım Hizmetleri